Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Web Portalı
Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

MALUL SAYILMAYAN GAZİLERMALUL SAYILMAYAN GAZİLER
DERNEĞİDERNEĞİ
www.www.
msgdernegimsgdernegi
.org.org
1 Ekim´de meclisin açılması ile birlikte Milliyetçi Haraket Partisi Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ´nin talimatı ile bir çalışma yapılacağına ve Gazilik onurunuzu alacağınıza inanıyormusunuz?
Anket Anket

Hoşgeldiniz... Hoşgeldiniz...


İletişimİletişim Formu Formumalulsayilmayangaziler@hotmail.com

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


defa gösterilmiştir

4 Temmuz 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26218

KANUN

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

          Kanun No. 5529                                                            KabulTarihi : 29/6/2006

          MADDE 1 – 10/7/1953 tarihli ve6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendine

“e) Çarşı ve mahalle bekçilerinden,”ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmişve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

          “Birincifıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere aitsilahların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncümaddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve AylıkBağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı BazıKamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması HakkındaKanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa AdamHizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri PersonelKanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle MücadeleKanununa göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasınayönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlikveya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep veetkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekildeyaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetkiveren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.”

          “Barıştaveya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülenher türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halindeintikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefatedenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silahbulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin,bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasınayetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.”

          MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/7/2006

GÖNDERİLEN YORUMLARGÖNDERİLEN YORUMLAR

Ekleyen: SELÇUK KAĞIZMANLI 22 Kasım 2021, Pazartesi 12:42
merhaba sn başkanım ben eski askeri personeldim yaralandıktan sonra istifa ettim gazi saılmadık silah ruhsatım var ama bulundurma vergi harcı vs ödüyordüm şimdi bu konun cıkmış benim yeni haberim oldu şimdi bunu taşımaya cevirmek için nasıl bi yol izleme gerekir yada bağlı bulunduğum kuvvete dilekçe yazmamız gerekiyormuş dilekçe de nasıl bi yazı yazmamız gerekiyor ki tetkrar emniyete gidip ruhsatı değiştirmek için şimdiden ilğiniz için teşekkür ederim.saygılar
YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0234

© 2017 Andiçen Mahallesi 71. Cadde Gölge Sokak No:2/A Sincan/ANKARA
Malul Sayılmayan Gaziler Derneği İnternet Sitesi http://www.malulsayilmayangaziler.org

Tam Ekran