Misyon

Malul Sayılmayan Gaziler Derneği; Türkiye genelindeki tüm dava arkadaşlarımıza ulaşarak öncelikli olarak herkesin işe yerleşmesi konusunda arkadaşlarımıza rehberlik etmek, bununla birlikte her alanda donanımlı ve etkin kadroları ile Gazilik onurumuza kavuşabilmek, çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir dernek haline gelmektir.

Mission

Numbers are not invalids Veterans Association; Turkey guiding our colleagues in all cases everyone´s job placement as a priority reaching out to our friends in common, however, equipped in every fieldto attain Veteran we honor with efficient staff, contribute to the formation of a strong civil society is integrated with the modern world, by adapting to the changingdeveloping conditions, continuous learningit has become an association that share.