Vizyon

Sürdürülebilir, toplumsalörgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesi ve Malül SayılmayanGazilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

Mission

Sustainable, participatory democracy by supporting theentrenchment of social organizationWar Veterans of numbers does notcontribute to raising the quality of life.